Escoltar

Jovellanos

El Departament de Dret Públic, juntament amb el Departament de Dret Privat, conforma la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears. El Departament està format per les següents àrees de coneixement: Dret Administratiu, Dret Constitucional, Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Públic, Dret Internacional Privat, Dret Penal, Dret del Treball i de la Seguretat Social i Història del Dret i de les Institucions.